Missie

 

Het sport- en spelaanbod van Sport&Co is op een doordachte manier opgebouwd zodat het aansluit bij het ontwikkelingsniveau van kinderen. Het doel is dat kinderen tijdens het spel en in het sporten uitgedaagd worden. De activiteiten dienen kinderen keer op keer te verrassen, we stimuleren kinderen om vooral te gaan spelen en te bewegen. Door spel- en oefenvormen aan te passen aan het kind behouden we het spelplezier. De kinderen mogen kiezen uit de aangeboden spel- en oefenvormen. Daarbij wordt er gewerkt aan een zo breed mogelijke lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.