Organisatie

Sport&Co is een professionele sportorganisatie die haar oorsprong vindt vanuit het programma Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden. Dit is een programma, geïnitieerd door VWS waarin sportbonden, verenigingen, gemeenten en lokale partners tussen 2006-2011 hebben samengewerkt. Uit dit programma is de Sport&Spel Box ontstaan.
De Sport&Spel Box is geïnspireerd op de uitgangspunten van de Ballschule Heidelberg. Sport&Co is sinds augustus 2015 licentiehouder van dit programma en mag zich "Ballschule Heidelberg, Centrum Nederland" noemen.
Ballschule is een begrip in Duitsland die hun succesvolle concept "kinderen bewegen met plezier" wereldwijd uitdraagt. Sport&CO heeft dit concept omarmd en zet het verder uit in Nederland.

Onze missie

Het sport- en spelaanbod van Sport&Co is op een doordachte manier opgebouwd zodat het aansluit bij het ontwikkelingsniveau van kinderen. Het doel is dat kinderen tijdens het spel en in het sporten uitgedaagd worden. De activiteiten dienen kinderen keer op keer te verassen, we stimuleren kinderen om vooral te gaan spelen en te bewegen. Door spel- en oefenvormen aan te passen aan het kind behouden we het spelplezier. De kinderen mogen kiezen uit de aangeboden spel- en oefenvormen. Daarbij wordt er gewerkt aan een zo breed mogelijke lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

Waarvoor staan we?

Sport&Co staat voor sport-en-spel-lessen voor kinderen met als ankers:

- ontwikkelingsgericht: kinderen zijn geen kleine volwassenen

-veelzijdigheid: kinderen zijn geen specialisten maar allrounders

- weinig instructie: proberen gaat voor leren

- speels: spelen is spelen en oefenen

Waarvoor gaan we?

Kinderen krijgen de mogelijkheid "zelf" te ontdekken wat ze leuk vinden! Kinderen bewegen graag. Kinderen spelen alleen niet meer zo makkelijk en veilig buiten, op straat, zoals hun ouders dat deden. Sport&Co gaat voor een brede bewegingsontwikkeling bij kinderen, waardoor zij zelf gaan ontdekken wat hun favoriete sport is. Dit doet Sport&Co door gevarieerde lessen aan te bieden met een duidelijke opbouw, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Door de lessen creatief en vernieuwend aan te bieden, tijd te nemen voor plezier, samenwerken, motorische ontwikkeling, zelfvertrouwen en energie kwijtraken, worden de kinderen in staat gesteld een lichamelijke en geestelijke basis te leggen en van hieruit verder te groeien en keuzes te maken die bij hen passen, zowel op sociaal als sportief gebied.

Voor/met wie werken we?

Met stip op 1: kinderen. We werken voornamelijk met kinderen tussen 2 en 12 jaar. Scholen, (sport)verenigingen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang behoren ook tot onze doelgroep. Daarnaast organiseren we congressen, evenementen en opleidingen op het gebied van sport en leveren hiertoe het nodige (les)materiaal aan.